V našej ambulancii poskytujeme stomatologické výkony v rozsahu protetickej, záchovnej, estetickej stomatológie.

Od začiatku pôsobenia zubnej ambulancie úzko spolupracujeme s dentálnou hygieničkou. V spolupráci s ňou poskytneme dôkladné parodontologické vyšetrenie a ošetrenie, identifikáciu mikroorganizmov spôsobujúcich parodontitídu. V našej ambulancii kladieme vysoký dôraz na prevenciu.

Ambulancia je vybavená technikou svetovej kvality, samozrejmosťou je okamžitá RTG diagnostika vysokofrekvenčným RTG s veľmi nízkymi dávkami žiarenia.

Preventívna stomatológia

Pri Vašej prvej návšteve Vám urobíme preventívnu prehliadku, kde zhodnotíme zdravotný stav dutiny ústnej. K dôkladnej diagnostike kazov vždy prehliadku doplnime RTG vyšetrením. Poučíme Vás a následne odporučíme, ktoré dentálne pomôcky sú pre Vás vhodné a aká má byť domáca starostlivosť o Vaše zuby.

Estetická stomatológia

Trendy v modernej stomatológii nás vedú k maximálnemu šetreniu tvrdých zubných tkanív. V tomto duchu pracujeme aj v našej ambulancii. Ponúkame Vám ošetrenie minimálne tenkými fazetami tzv. VENEERS alebo aj fazetami bez preparácie. Toto estetické riešenie Vám vytvorí veľmi prirodzený vzhľad Vašich zubov.Môžeme takto vylepšiť Vašu farbu alebo tvar zubov. Fazety sú vyrobené z veľmi tvrdej keramiky a na Vaše zuby sa lepia špeciálnym pracovným postupom.

Protetická stomatológia

Spolupracujeme so špičkovými zubnými technikmi, v spolupráci s ktorými robíme metalokeramické, celokeramické, či zirkónoxidové protetické práce. Samozrejmosťou je vyhotovenie celkovej ako aj parciálnej snímacej náhrady – “protézy”.

Najmenší pacienti

V našej ambulancii ošetríme aj najmenších pacientov. Ošetrenie bude pre nich príjemným zážitkom a veríme, že sa na ďalšiu návštevu našej ambulancie budú tešiť.