Súkromná zubná ambulancie bez zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami v centre Bratislavy. Nájdete nás v blízkosti Prezidentského paláca na Lermontovovej ulici. Zubná ambulancia pôsobí od mája roku 2005.

Ponúka svojím pacientom stomatologické ošetrenie v duchu moderných postupov, ošetrenia kvalitnými celosvetovo pôsobiacimi stomatologickými materiálmi a vždy s citlivým prístupom personálu.
 
MUDr. Michaela Kostolná rod.Kellö 
– promovaná na LFUK Bratislava odbor stomatológia v r. 1999
– atestácia I. stupňa v roku 2003
– 1999- 2005 zubná prax v ŽNsP Bratislava
– máj 2005 privátna stomatologická prax
– absolvované viaceré kurzy a semináre vedené slovenskými a zahraničnými školiteľmi
 
 

Mgr. Slavomíra Barancová
– dipl. zdravotná sestra
– ukončené vysokoškolské vzdelanie

Júlia Majstráková
– diplomovaná dentálna hygienička