Vyšetrenie a anestézia

Vstupná komplexná prehliadka … 30 €
Založenie karty … 7 €
RTG vyšetrenie bite-wing … 15 €
Preventívna prehliadka … 20 €
Vyžiadané akútne ošetrenie … 25 €
Anestézia povrchová … 3 €
Anestézia infiltračná … 15 €
RTG snímka intraorálna … 13 €
V
ýpis z karty … 10 €

Dentálna hygiena, prevencia

Vstupné vyšetrenie hygienického stavu, poučenie … 80 €
Ústna hygiena 1 hod, opakované vyšetrenie … 70 €
Ústna hygiena 1 hod, fixný strojček … 75 €
Ústna hygiena 0,5 hod u detí … 40 €
Zatvorená kyretáž parodontálneho vačku – 1 zub … 7 €
Opakovaná inštruktáž DH 15 min … 20 €
Lokálna fluoridácia – 1 zúboradie … 25 €
Pečatenie fisúr – 1 zub … 35 €
Domáce bielenie … 300 €

Záchovná stomatológia

Rekonštrukcia korunky – fotokompozit … 120 €
Fotokompozitná výplň – 1 pl vpredu … 50 €
Fotokompozitná výplň – 1 pl vzadu … 65 €
Fotokompozitná výplň – 2 pl vpredu … 65 €
Fotokompozitná výplň – 2 pl vzadu … 90 €
Fotokompozitná výplň – 3 pl vpredu … 90 €
Fotokompozitná výplň – 3 pl vzadu … 120 €
Skloionomérna výplň – 1 kapsla … 50 €
Skloionomérna výplň – 2 kapsle … 60 €
Skloionomérna výplň – 3 kapsle … 80 €
Provizórna výplň … 20 €
Ošetrenie koreňového kanálika – 1 kanálik … 63 €
Paliatívne endodontické ošetrenie … 60 €
Zavedenie čapu zo sklenených vlákien … 85 €

Pedostomatológia

Fotokompozitná výplň na mliečnom zube – 1 plôška … 30 €
Fotokompozitná výplň na mliečnom zube – 2 plôšky … 55 €
Fotokompozitná výplň na mliečnom zube – 3 plôšky … 60 €
Endoošetrenie jednokoreňový zub … 50 €
Endoošetrenie viackoreňový zub … 80 €
Hlboká pulpotómia MTA … 55 €

Chirurgická stomatológia

Extrakcia mliečneho zuba … 15 €
Extrakcia mliečneho zuba, nerezorbovaný koreň … 45 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa … 45 €
Extrakcia trvalého viackoreň. zuba … 75 €
Komplikovaná extrakcia … 120 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti … 20 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu … 15 €
Kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie … 5 €
Sutúra ( zašitie) extrakčnej rany … 20 €
Antiseptická vložka do extrakčnej rany … 10 €
Zavedenie dentálneho implantátu … 850 €
Anestézia sa priratáva ku každému výkonu

Protetická stomatológia

Kovokeramická korunka … 350 €
Celokeramická korunka … 450 €
Celokeramická fazeta … 450 €
Zirkonoxidová korunka … 440 €
Kovokermická korunka na implantáte … 600 €
Koreňová nadstavba … 90 €
Provizórna korunka … 30 €
Celková snímacia náhrada … 470 €
Skeletovaná parcíalna náhrada… 620 €

Cenník jednotlivých protetických výkonov po osobnej konzultácii s lekárom.

Príplatky

Nedostavenie sa na ošetrenie bez ospravedlnenia … 60
Konzultácia každých začatých 10 min. … 15


Uvedené sú vybrané výkony, kompletný cenník je k dispozícii v ambulancii.

V Bratislave 1.februára 2022