Vyšetrenie a anestézia

Vstupná komplexná prehliadka… 38 €
Založenie karty… 8 €
RTG vyšetrenie bite-wing… 18 €
Preventívna prehliadka… 30 €
Vyžiadané akútne ošetrenie… 30 €
Anestézia povrchová… 4 €
Anestézia infiltračná… 18 €
RTG snímka intraorálna… 15 €
V
ýpis z karty… 13 €

Dentálna hygiena, prevencia

Vstupné vyšetrenie hygienického stavu, poučenie… 75 Eur
Ústna hygiena 1 hod, opakované vyšetrenie… 75 Eur
Ústna hygiena 0,5 hod… 45 Eur
Zatvorená kyretáž parodontálneho vačku – 1 zub… 8 Eur
Opakovaná inštruktáž- nácvik v DÚ s dentálnou pomôckou 15 min… 20 Eur
Lokálna fluoridácia – 1 zúboradie… 30 Eur
Pečatenie fisúr – 1 zub… 53 Eur
Bielenie domáce, vrátane dlahy… 300 Eur

Záchovná stomatológia

Fotokompozitná výplň – 1 plôška – krčky… 62 Eur
Fotokompozitná výplň – 1 plôška… 82 Eur
Fotokompozitná výplň – 2 plôšky vpredu… 100 Eur
Fotokompozitná výplň – 2 plôšky vzadu… 114 Eur
Fotokompozitná výplň – 3 plôšky vpredu… 125 Eur
Fotokompozitná výplň – 3 plôšky vzadu… 150 Eur
Rekonštrukcia korunky – fotokompozit… 188 Eur
Skloionomérna výplň – 1 kapsla… 60 Eur
Skloionomérna výplň – 2 kapsle… 70 Eur
Skloionomérna výplň – 3 kapsle… 90 Eur
Provizórna výplň… 24 Eur
Ošetrenie koreňového kanálika – 1- 4 kanálik… 80-250 Eur
Paliatívne endodontické ošetrenie – odstránenie akútnej bolesti… 67 Eur
Odstránenie starej koreňovej výplne –á 10 min… 28 Eur
Zavedenie čapu zo sklenených vlákien… 100  Eur

Pedostomatológia

Fotokompozitná výplň na mliečnom zube – 1 plôška… 38 Eur
Fotokompozitná výplň na mliečnom zube – 2 plôšky… 65 Eur
Fotokompozitná výplň na mliečnom zube – 3 plôšky… 75 Eur
Endoošetrenie jednokoreňový zub… 30 Eur
Endoošetrenie viackoreňový zub… 60 Eur
Hlboká pulpotómia MTA… 72 Eur
Ošetrenie v sedácii… 120 Eur
Psychoprofilaktická príprava, 30 min… 50 Eur

Chirurgická stomatológia

Extrakcia mliečneho zuba… 15 Eur
Extrakcia mliečneho zuba, nerezorbovaný koreň… 55 Eur
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa… 55 Eur
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba… 93 Eur
Komplikovaná extrakcia… 144 Eur
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti… 38 Eur
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu… 19 Eur
Kontrola a ošetrenie po zákroku dentoalveolárnej chirurgie… 15 Eur
Sutúra ( zašitie) extrakčnej rany… 24 Eur
Antiseptická vložka do extrakčnej rany… 10 Eur
Anestézia sa priratáva ku každému výkonu

Protetická stomatológia

Kovokeramická korunka… 430 Eur
Celokeramická korunka… 540 Eur
Celokeramická fazeta , VENEERS… 540 Eur
Zirkonoxidová korunka… 480 Eur
Koreňová nadstavba liata… 230 Eur
Provizórna korunka… 36 Eur
Celková snímacia náhrada… 620 Eur
Skeletovaná snímacia náhrada /bez kotevných prvkov/… 720 Eur

Cenník jednotlivých protetických výkonov po osobnej konzultácii s lekárom.

Príplatky

Nedostavenie sa na ošetrenie bez ospravedlnenia… 60 Eur
Konzultácia každých začatých 10 min. … 15 Eur

 

Uvedené sú vybrané výkony, kompletný cenník je k dispozícii v ambulancii.

 

V Bratislave 1. Januára 2024