Vyšetrenie a anestézia

Vstupná komplexná prehliadka …………………………………………………………….. 25 Eur
Založenie karty ………………………………………………………………………………………5 Eur
RTG vyšetrenie bite-wing ………………………………………………………………………15 Eur
Preventívna prehliadka ………………………………………………………………………….20 Eur
Vyžiadané akútne ošetrenie …………………………………………………………………..25 Eur
Anestézia povrchová ………………………………………………………………………………2 Eur
Anestézia infiltračná ………………………………………………………………………………15 Eur
RTG snímka intraorálna ………………………………………………………………………….11 Eur
V
ýpis z karty …………………………………………………………………………………………..10 Eur

Dentálna hygiena, prevencia

Vstupné vyšetrenie hygienického stavu, poučenie …………………………………60 Eur
Ústna hygiena 1 hod, opakované vyšetrenie …………………………………………..50 Eur
Ústna hygiena 1 hod, fixný strojček ………………………………………………………..55 Eur
Ústna hygiena 0,5 hod u detí …………………………………………………………………..30 Eur
Zatvorená kyretáž parodontálneho vačku – 1 zub ………………………………….7 Eur
Opakovaná inštruktáž- nácvik v DÚ s dentálnou pomôckou 15 min ………15 Eur
Lokálna fluoridácia – 1 zúboradie ………………………………………………………….20 Eur
Pečatenie fisúr – 1 zub …………………………………………………………………………..30 Eur
Bielenie po osobnej konzultácii ……………………………………………………………..330 Eur

Záchovná stomatológia

Amalgámová výplň  – 1 plôška ………………………………………………………………40 Eur
Amalgámová výplň – 2 plôšky ……………………………………………………………….55 Eur
Amalgámová výplň – 3 plôšky ……………………………………………………………….75 Eur
Rekonštrukcia korunky – amalgam ……………………………………………………….90 Eur
Rekonštrukcia korunky – fotokompo
zit ………………………………………………..120 Eur
Fotokompozitná výplň – 1 plôška vpredu ………………………………………………40 Eur
Fotokompozitná výplň – 1 plôška vzadu ………………………………………………..55 Eur
Fotokompozitná výplň – 2 plôšky vpredu ………………………………………………55 Eur
Fotokompozitná výplň – 2 plôšky vzadu ………………………………………………..75 Eur
Fotokompozitná výplň – 3 plôšky vpredu ………………………………………………75 Eur
Fotokompozitná výplň – 3 plôšky vzadu ………………………………………………..100 Eur
Skloionomérna výplň – 1 kapsla …………………………………………………………….40 Eur
Skloionomérna výplň – 2 kapsle …………………………………………………………….50 Eur
Skloionomérna výplň – 3 kapsle …………………………………………………………….60 Eur
Provizórna výplň ……………………………………………………………………………………15 Eur
Ošetrenie koreňového kanálika – 1 kanálik ……………………………………………53 Eur
Paliatívne endodontické ošetrenie – odstránenie akútnej bolesti ………….50 Eur
Odstránenie starej koreňovej výplne – 1
kanálik ……………………………………40 Eur
Zavedenie čapu zo sklenených vlákien …………………………………………………..80 Eur

Pedostomatológia

Fotokompozitná výplň na mliečnom zube – 1 plôška ………………………………30 Eur
Fotokompozitná výplň na mliečnom zube – 2 plôšky ………………………………50 Eur
Fotokompozitná výplň na mliečnom zube – 3 plôšky ………………………………60 Eur
Endoošetrenie jednokoreňový zub ………………………………………………………..30 Eur
Endoošetrenie viackoreňový zub ……………………………………………………………50 Eur
Hlboká pulpotómia MTA ……………………………………………………………………….60 Eur
Ošetrenie v sedácii ……………………………………………………………………………….120 Eur

Chirurgická stomatológia

Extrakcia mliečneho zuba ……………………………………………………………………..15 Eur
Extrakcia mliečneho zuba, nerezorbovaný koreň ………………………………….40 Eur
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa ……………………………………………………40 Eur
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba ………………………………………………60 Eur
Komplikovaná extrakcia ……………………………………………………………………….100 Eur
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti ………………………………..20 Eur
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu …………………………………………….12 Eur
Kontrola a ošetrenie po zákroku dentoalveolárnej chirurgie …………………5 Eur
Sutúra ( zašitie) extrakčnej rany …………………………………………………………….18 Eur
Antiseptická vložka do extrakčnej rany …………………………………………………10 Eur
Zavedenie dentálneho implantátu …………………………………………………………850 Eur
Anestézia sa priratáva ku každému výkonu

Protetická stomatológia

Kovokeramická korunka ……………………………………………………………………….250 Eur
Celokeramická korunka ………………………………………………………………………..350 Eur
Celokeramická fazeta , VENEERS …………………………………………………………350 Eur
Zirkonoxidová korunka ……………………………………………………………………….360 Eur
Kovokermická korunka na implantáte …………………………………………………..600 Eur
Koreňová nadstavba ……………………………………………………………………………..80 Eur
Provizórna korunka ………………………………………………………………………………30 Eur
Celková snímacia náhrada …………………………………………………………………….420 Eur

Cenník jednotlivých protetických výkonov po osobnej konzultácii s lekárom.

Príplatky

Nedostavenie sa na ošetrenie bez ospravedlnenia ………………………………60 Eur
Konzultácia každých začatých 10 min. …………………………………………………10
Eur


Uvedené sú vybrané výkony, kompletný cenník je k dispozícii v ambulancii.

V Bratislave 1.marca 2020